Camping Marino
Toeristenbelasting

Met ingang van het jaar 2019 heeft de gemeente Diano Marina besloten de toeristenbelasting alleen toe te passen op de maandelijkse betalingen tussen 1 april en 30 september. De toegepaste belasting bedraagt € 0,50 per persoon voor maximaal 7 aaneengesloten dagen per vakantieperiode. De toeristenbelasting is niet inbegrepen in de aangegeven tarieven en moet rechtstreeks aan de receptie worden betaald; zij zullen deze maandelijks aan de gemeentekas betalen.

Degenen die vrijgesteld worden van de toeristenbelasting:
- Degenen die zijn ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Diano Marina;
- Minderjarigen die op de dag van aanvang van het verblijf nog geen 14 jaar zijn geworden;
- Werknemers van de logeervoorziening met een contract- of studierelatie die niet woonachtig zijn in de gemeente van Diano Marina;
- Vrijwilligers die hun diensten aanbieden in de stad tijdens ecologische noodsituaties;
- Personen die revalidatietherapieën beoefenen in zorginstellingen in het gemeentelijk gebied;
- Personen die patiënten assisteren die zijn opgenomen in zorginstellingen in het gemeentelijk gebied, met een snelheid van één begeleider per patiënt;
- Beide ouders die de proefpersonen bedoeld onder letter f) begeleiden, en de patiënten bedoeld onder letter g), indien de patiënt jonger is dan 18 jaar;
- Buschauffeurs en reisleiders die hulp verlenen aan georganiseerde groepen. Voor de toepassing van deze vrijstelling wordt onder georganiseerde groep verstaan een groep bestaande uit ten minste 15 personen met een reis georganiseerd via een toeristisch pakket opgesteld door een professionele organisator met een enkele boeking;
- Gehandicapten en niet-zelfvoorzienende mensen, wier bovengenoemde aandoeningen gecertificeerd zijn overeenkomstig de geldende regionale en/of nationale wetgeving van het land van herkomst en hun begeleider;
- Personeel van de staats- en lokale politie, van andere strijdkrachten, evenals van de nationale brandweer, dat verblijft voor dienstdoeleinden;

Voor sport- en/of schoolgroepen tussen 14 en 18 jaar, inclusief begeleidende leraren, wordt de belasting met 30% verlaagd.
De belasting moet aan het einde van uw verblijf in de faciliteit worden betaald. Het is niet mogelijk om de belasting vooraf via bankoverschrijving te betalen.

Bel ons
Reserveer nu
Contact
Camping Marino
Verzenden WhatsApp